Tyrion Targaryen – w odcinkach

LML przedstawia Mityczną Astronomię Lodu i Ognia – Krwawnikowe Kompendium, rozdział V:

Tyrion Targaryen

(Tyrion Targaryen), w przekładzie Bluetigera


TyrionTargaryen


Lista odcinków

Poniżej znajduje się spis odcinków, w których publikowane było tłumaczenie eseju Tyrion Targaryen LMLa The Mythical Astronomy of Ice and Fire na polski.

1. Tyrion Targaryen – Wstęp
2. Tyrion Targaryen – Śnię o smokach
3. Tyrion Targaryen – Twój własny, osobisty Mitra
W tłumaczeniu:
4. Tyrion Targaryen – Gargulce i muffinki Brana (dostępny jest fragment: Tyrion Targaryen – Gargulce i muffinki Brana – fragment)

tyrion targaryen logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.