Straż Długiej Nocy – w odcinkach

LML przedstawia Mityczną Astronomię Lodu i Ognia:

Święty Zakon Zielonych Zombie, rozdział III:

Straż Długiej Nocy

(The Long Night’s Watch), w przekładzie Bluetigera


Straż Długiej Nocy: całość

1. Straż Długiej Nocy: Wstęp, Trzynastu zombie
2. Straż Długiej Nocy: Nocna zmiana
3. Straż Długiej Nocy: Trupi Lord Dowódca
4. Straż Długiej Nocy:  Zieloni Zwiadowcy
5. Straż Długiej Nocy: Zabij Zielonego Chłopca, niech narodzi się Zielony Mężczyzna
6. Straż Długiej Nocy: Bractwo Stracha Na Wróble
7. Straż Długiej Nocy: Płonący wieniec dla Króla Zimy
8. Straż Długiej Nocy: Bonus: Drzewa Porywające Ludzi


Święty Zakon Zielonych Zombie (Sacred Order of Green Zombies)

I.  Ostatni Bohater i Król Ziarna ( The Last Hero and the King of Corn)
II. Król Zimy, Władca Śmierci (King of Winter, Lord of Death)
III. Straż Długiej Nocy (The Long Night’s Watch)

4 thoughts on “Straż Długiej Nocy – w odcinkach

  1. Pingback: Straż Długiej Nocy, część I: Wstęp, Trzynastu zombie | The Amber Compendium of Myth

  2. Pingback: Straż Długiej Nocy, część II: Nocna zmiana | The Amber Compendium of Myth

  3. Pingback: Straż Długiej Nocy, część VI: | The Amber Compendium of Myth

  4. Pingback: Straż Długiej Nocy, Bonus: Drzewa Porywające Ludzi | The Amber Compendium of Myth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.