Lucifer Znaczy Światłonośca – w odcinkach

LML przedstawia Mityczną Astronomię Lodu i Ognia:

Krwawnikowe Kompendium, rozdział VI:

Lucifer Znaczy Światłonośca

(Lucifer Means Lightbringer), w przekładzie Bluetigera


Poniżej znajduje się spis odcinków, w których publikowane było tłumaczenie eseju Lucifer Means Lightbringer LMLa The Mythical Astronomy of Ice and Fire na polski.

Tekst w wersji oryginalnej możecie znaleźć tutaj.


Lucifer Znaczy Światłonośca: całość

1. Lucifer Znaczy Światłonośca: Gwiazda Poranna, Gwiazda Wieczorna, Światłonośca, Noconośca
2. Lucifer Znaczy Światłonośca: Czy tyś jest… NIEPRZYJACIEL?
3. Lucifer Znaczy Światłonośca: Trójgłowa Gwiazda Poranna
4. Lucifer Znaczy Światłonośca: Opowieść o dwóch bóstwach
5. Lucifer Znaczy Światłonośca: Moralność w Pieśni Lodu i Ognia
6. Lucifer Znaczy Światłonośca: Astronomia jako mitologia – Księga Apokalipsy


Krwawnikowe Kompendium (The Bloodstone Compendium):

I. Astronomia wyjaśnia legendy lodu i ognia (Astronomy Explains the Legends of Ice and Fire)
II. Krwawnikowy Cesarz Azor Ahai (The Bloodstone Emperor Azor Ahai)
III. Fale Nocy i Księżycowej Krwi (Waves of Night and Moon Blood)
IV. Góra kontra Żmija i Młot Wód (The Mountain vs. the Viper and the Hammer of the Waters)
V. Tyrion Targaryen (Tyrion Targaryen)
VI. Lucifer Znaczy Światłonośca (Lucifer means Lightbringer)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s