Waves of Night and Moon Blood – Part II

Fale Nocy i Księżycowej Krwi

Część II

Autorem tekstu w wersji angielskiej jest LML (LuciferMeansLightbringer). Poniższy esej jest fragmentem trzeciego odcinka serii Krwawnikowe Kompendium, która jest częścią Mitycznej Astronomii Ognia i Lodu.

Tłumaczenie wykonał Bluetiger z The Amber Compendium.

You can find the original text here.

Przed rozpoczęciem lektury tego odcinka polecamy zapoznać się z krótkim wstępem, który możecie znaleźć tutaj, a także z pierwszą częścią tłumaczenia (rozdział ”Pliniusz Starszy, Zwierciadła Krwawego Słońca, Zaćmienie i Picie Słońca”), którą można przeczytać tutaj.


Czarna fala z księżyca

* tytuł tego rozdziału to gra słów tide (fala) i side (strona) – nawiązanie do tzw. ciemnej strony Księżyca oraz nazwy albumu grupy Pink Floyd z 1973 roku pod tytułem The Dark Side of the Moon

Widzieliśmy, że symboliczne mówiąc, księżyc krwawi i płonie, gdy zostaje dźgnięty kometą Światłonoścą, a poczerniała ‘księżycowa krew’ pokrywa potem czarne księżycowe meteory. To powoduje, że stają się krwawnikami w tym sensie, że są teraz uświęcone krwią umierającej księżycowej bogini. Idealnie symbolizuje to łoże krwi Lyanny – jest to miejsce, gdzie umiera księżycowa dziewica, zakrwawiając kamienie, ale również miejsce skąd wyłaniają się Azor Ahai narodzony na nowo i Światłonośca (w tym przypadku Jon Snow). Tak samo ma się to z krwawiącym i płonącym sercem Nissy Nissy – sceną jej śmierci i narodzin Światłonoścy. Jak meteory, Światłonośca jest pokryty krwią Nissy Nissy, gdy się rodzi. Ale to nie koniec księżycowej krwi, o nie. Symbol księżycowej krwi nie kończy się na zakrwawieniu krwawników, meteorów i mieczy – reprezentuje również powodzie wywołane przez uderzenie morskiego smoka, czyli zatopienie księżyca.

Koncepcja krwawej fali spowodowanej przez krwawnikowy meteor dobrze pasuje do poglądu, który dopiero co widzieliśmy w cytacie z Pliniusza Starszego – że krwawnik tworzy w wodzie obraz krwi. Wrzuć krwawnik do wody, a dostaniesz krew wodzie – o to właśnie chodzi – ale oczywiście, to nie po prostu krew w wodzie, ale ciemna, krwawa fala. To jak podkręcona wersja tego, że zwyczajne fale są wywoływane przez grawitację księżyca. Księżyce na niebie produkują normalne fale, ale tonące księżyce robią krwawe fale. Mamy tu obraz krwi w wodzie, krwawego kamienia w wodzie i tak dalej. Tak właściwie, to myślę, że wizja Melisandre – mrocznej fali – w Tańcu ze smokami, zawiera wskazówki właśnie o tym:

Wizje tańczyły przed nią, złote i szkarłatne. Migotały, nabierały kształtu, rozpuszczały się i przechodziły jedna w drugą, obrazy niezwykłe, przerażające i uwodzicelskie. Znowu ujrzała gapiące się na nią bezokie twarze o oczodołach płaczących krwią. Potem wieże nad morzem, rozpadające się, gdy zalała je mroczna fala, wstająca z głębin.

Taniec ze smokami, strona 533, Melisandre I, po angielsku:

Visions danced before her, gold and scarlet, flickering, forming and melting and dissolving into one another, shapes strange and terrifying and seductive. She saw the eyeless faces again, staring out at her from sockets weeping blood. Then the towers by the sea, crumbling as the dark tide came sweeping over them, rising from the depths.  

a później w tym rozdziale, gdy Melisandre opisuje swoją wizję Jonowi Snow:

Widziałam wieże nad morzem, zalane przez czarną, krwawą falę.

w oryginale:

“I saw towers by the sea, submerged beneath a black and bloody tide.”

Ostatnim razem wspominałem, że szczyty wież i gór mogą być użyte jako symbole niebios, więc rozpadająca się wieża z całą pewnością może symbolizować spadające ciało niebieskie – tak jak dawno upadła Wieża Radości. Wieże nad morzem w wizji Mel są zalewane przez krwawą falę, co przywodzi na myśl zakrwawione kamienie z Wieży Radości – zarówno one jak i Wieża są zawalonymi wieżami pokrytymi krwią. Wieża Radości symbolizowała śmierć księżyca i wykucie Światłonoścy – i uważam, że ta wizja również. Aby podeprzeć ten wniosek, sprawdźmy inne jasne symbole Światłonoścy, którymi kończy się ta wizja:

Za zasłonami ognia wielkie skrzydlate cienie krążyły na intensywnie błękitnym niebie.

W buchających ku górze płomieniach unosiło się tysiąc czerwonych oczu.

Czerwona kapłanka zadrżała. Po jej udzie spływała strużka krwi, czarnej i dymiącej. Ogień był w niej, udręka i ekstaza, wypełniał ją, palił, przekształcał. Fale gorąca rysowały coś na jej skórze, natarczywe jak dłoń kochanka.

w oryginale:

Through curtains of fire great winged shadows wheeled against a hard blue sky. 

A thousand red eyes floated in the rising flames.

The red priestess shuddered.  Blood trickled down her thigh, black and smoking.  The fire was inside her, an agony, an ecstasy, filling her, searing her, transforming her. Shimmers of heat traced patterns on her skin, insistent as a lover’s hand.

Wszystkie te obrazy mają ziemskie znaczenia – Mel dosłownie widzi jak latają smoki, co prawdopodobnie jest odniesieniem do smoków Dany walczących z Innymi, a tysiąc czerwonych oczu nawiązuje do ‘tysiąca oczu i jednego’ Bloodravena (jest tam też wzmianka o jego drewnianej, trupio białej twarzy) – ale te obrazy mają również niebieskie znaczenia: tysiąc czerwonych oczu otoczonych przez płomienie to nasz deszcz tysiąca smoczych meteorów, a smoki jako skrzydlate cienie to nawiązanie to czarnych smoczych meteorów, które przynoszą ciemnośc, co z kolei odnosi się do koncpecji zaćmienia słońca.

Czarna krew i ogień we wnętrzy kogoś są jak migające czerwone lampki informujące o ognistej transformacji, co odnosi się zarówo do dosłownej ognistej przemiany jaką tutaj przechodzi Mel, a gdzie indziej Beric, jak i do symbolicznej ognistej transformacji księżyca. Słowa o udręce i ekstazie to konkretne odniesienie do krzyku boleści i ekstazy Nissy Nissy¹, a ogień, który jest jak kochanek sugeruje aspekt mitu o Światłonoścy dotyczący prokreacji.

*  Sto dni i sto nocy pracował nad trzecim ostrzem, aż broń rozżarzyła się do białości w świętym ogniu. Wezwał wtedy swoją żonę. Rzekł do niej: “Nisso Nisso”, bo takie było jej imię, “obnaż swą pierś i wiedz, że kocham cię najbardziej spośród wszystkich rzeczy na świecie”. Zrobiła to, nie wiem dlaczego i Azor Ahai przebił dymiącym mieczem jej bijące serce. Mówi się, że jej krzyk boleści i ekstazy zostawił pęknięcie na twarzy księżyca. Lecz jej krew, jej dusza i cała jej siła, w całości przeszły w stal. Oto historia wykucia Światłonoścy, Czerwonego Miecza Herosów. (Starcie Królów, Davos)

Omawialiśmy te rzeczy już wcześniej, a tutaj jedynie zwrócę na nie uwagę, aby podeprzeć nasz wniosek, że ta wizja mówi o wykuciu Światłonoścy. Jeszcze lepiej, Mel zaczyna wizję od prośby, by jeszcze raz ujrzeć Azora Ahai i kończy rozmyślając:

Modlę się o to, by ujrzeć Azora Ahai, a R’hlorr pokazuje mi tylko Jona Snow

* w oryginalnej wersji tego fragmentu nie pojawia się imię Jon

I pray for a glimpse of Azor Ahai, and R’hllor shows me only Snow.

Po ustaleniu, że ta wizja to metafora Światłonoścy, wróćmy do jej początku, gdzie widzimy czaszki płaczące krwią oraz czarną i krwawą falę wstającą z głębin i zalewającą rozpadające się wieże nad morzem. Poza tym, że szczyty wież i gór mogą symbolizować niebiosa, sugerowałbym, że szczyty ludzi – głowy i korony – mogą grać tę samą rolę. Dekapitacja lub poderżnięcie gardła mogą w takim razie symbolizować upadek księżyca lub innego ciała niebieskiego. To współgra z tym, że słońce i księżyc są czasem postrzegane jako głowy z twarzami, tak w Pieśni Lodu i Ognia jak i w prawdziwym świecie. Innymi słowy słońce i księżyc są jak bardzo, bardzo wysocy ludzie o niewidzialnych ciałach.

Zatem, bezokie czaszki z wizji Mel zdawałyby się symbolizować martwe i upadłe ciała niebieskie – a to byłyby nasze krwawnikowe meteory przybyłe z księżyca. Ich oczodoły płaczą krwią, sugerując, że czarne i krwawe fale (pojawiające się później) w wizji wychodzą z oczu tych czaszek. To z kolei osadzałoby czaszki w roli księżycowych meteorów. Gdy lądują jako morskie smoki, z głębin powstaje mroczna fala. To nasze tsunami Długiej Nocy. To powódź, która symbolicznie jest postrzegana jako krew, ponieważ spowodowała ją śmierć księżyca i jest wywołana przez księżycowe meteory. Jeśli ten tysiąc płomiennych, czerwonych oczu to meteory, to bezokie czaszki mówią również o księżycu z wyrwanymi oczami.
Koncepcja oczodołów płaczących krwią mówi także o krwawej fali wychodzącej z samego księżyca (deszczu meteorów), ponieważ ścięta głowa – liczba pojedyncza – może reprezentować martwy księżyc. A później w tym rozdzial, odnalezione zostają ścięte głowy trzech braci z Nocnej Straży, zatknięte na włócznie z jesionowego drewna:

W miejscu oczu zostały tylko puste oczodoły, czarne i krwawiące. Patrzyły na nich z niemym wyrzutem.

* w oryginalnej wersji głowy patrzą ‘w dół’ na Melisandre

Where their eyes had been, only empty sockets remained, black and bloody holes that stared down in silent accusation.

Głowa zatknięta na włóczni to świetny symbol dla komety, a Martin kilkukrotnie zrobił z tego użytek. Drzewiec z jesionowego drzewa¹ tworzy obraz smugi popiołu za głową komety, podczas gdy zatknięta na nim głowa reprezentuje samo jądro, zupełnie tak² jak bezokie czaszki.

* ¹ w języku angielskim słowo ash oznacza zarówno jesion jak i popiół

² spalający się w atmosferze meteor wygląda bardzo podobnie do komety – patrz zdjęcie meteoru i fotografie komety

I tak jak bezokie czaszki z wizji Mel płaczą czarną i krwawą falą, tutaj widzimy, że oczodoły odciętych głów to czarne i krwawe otwory. To właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że sposób używania symbolizmu przez Martina jest wewnętrznie spójny – często daje nam on różne wersje tego samego symbolu w bliskim sąsiedztwie, tak, że możemy wszystko poskładać w całość. Czarne i krwawe oczodoły nawet ‘patrzą w dół’ na Jona i resztę, jak gwiazdy spadające z niebios. Czarna i krwawa fala najpierw spada z nieba, a potem wstaje z głębin – to to podwójne powiązanie z krwawą falą do którego się odnosiłem – najpierw krwawe meteory spadają z nieba, potem wywołują krwawą falę z oceanu.

Światłonośca jest jak to grube dziecko, wpadające jak kula armatnia do basenu, z tą różnicą, żę tutaj basen jest wypełniony krwią, a wszyscy giną. No, prawie wszyscy. Takie są skutki nazywania ludzi grubymi, to bardzo niemiłe i powinno się zachowywać lepiej. Całkowice niepoprawne. No, księżyc jest trochę okrągły – ale tylko, grubokościsty, wiecie? Radośnie pulchny.

Martin zdaje się często ukrywać uzupełniający symbolizm w herbach i słowach rodów, szczególnie mało znanych. Na przykład, na Żelaznych Wyspach jest Ród Blacktyde’ów. Znamy dwóch Blacktyde’ów, Baelora Blacktyde’a i Ślepego Berona Blacktyde’a, jednego z Utopionych Aerona Greyjoya. Ich herbem jest przeplatający się wzór czerni na zieleni, tworzący obraz czarnych fal zalewających zielone krainy. Ta koncepcja objawia się raz jeszcze u Baelora Blacktyde’a:

‘Żeglarza Nocy’ zatrzymano i lorda Blacktyde’a zaprowadzono w łańcuchach do króla. Niemowy i kundle Eurona porąbali jeńca na siedem częśći, by nakarmić siedmiu bogów z zielonych krain, których czcił. 

(Uczta dla wron, Łupieżca)

* Żeglarz Nocy, po angielsku Nighflyer  to nawiązanie do opowiadania Żeglarze nocy George’a R.R. Martina

 Blacktyde znaczy po angielsku czarna fala

Nightflyer was seized, Lord Blacktyde delivered to the king in chains. Euron’s mutes and mongrels had cut him into seven parts, to feed the seven green land gods he worshiped.

Czarna fala która ma nakarmić zielone krainy, znowu, i to powiązana z ofiarą. Pocięcie Baelora na kawałki jest bardzo podobne do pocięcia księżyca, by utworzyć czarne krwawnikowe meteory. W końcu, te ksieżycowe meteory były żeglarzami nocy, zupełnie tak jak okręt Baelora. Sam Mokra Czupryna prorokuje o tej czarnej fali w Starciu królow

Aeron Mokra Czupryna uniósł ręce.
– A wody gniewu wzniosą się wysoko i Utopiony Bóg rozciągnie swe panowanie na zielone krainy!

Aeron Damphair raised his arms.  “And the waters of wrath will rise high, and the Drowned God will spread his dominion across the green lands!” 

Co do Ślepego Berona, utopionego człowieka, dopiero co widzieliśmy obraz wyrwanych księżycowych oczu i oczodołów po nich, płaczących czarnymi i krwawymi falami, a także księżyc utopiony by wyzwolić mroczną falę… a tutaj mamy utopionego, ślepego człowieka, który jest czarną falą.

Oczywiście, widzeliśmy oczy płaczące krwią w innej dobrze znanej scenie, a był to posąg Lyanny płaczący krwią w jednym ze snów Eddarda. A to jeszcze raz przywodzi nas do Wieży Radości i jeszcze jednej paraleli pomiędzy nią, a wizją Mel – czarnej i krwawej fali. Obydwie sceny mają krwawe kamienie i walące się wieże, a także Jona Snow, który prawie na pewno narodził się w łożu krwi Lyanny w Wieży Radości i który pojawia się w wizji Mel, gdy ta szuka Azora Ahai.

To, że Lyanna,umierająca księżycowa dziewica, jest powiązana z łzami krwi umacnia pomysł, że bezokie czaszki płaczące krwią reprezentują krwawe księżycowe meteory, ciało martwej księżycowej bogini. Podobieństwa pomiędzy tą wizją i sceną w Wieży Radości są dobrą wskazówką, że wizja Mel również odnosi się do śmierci księżyca i wykucia Światłonoścy. I w rzeczy samej, krwawnikowe meteory wywołujące czarną i krwawą falę, która wstaje z głębin są dokładnie tym czego szukamy,zgodnie z moim założeniem, że George używa poglądu Pliniusza, że zanurzone krwawniki tworzą krwawą wodę.

Jako dodatek do pomysłu, że czaszki są symbolami meteorów, chciałbym zauważyć, że Melisandre wielokrotnie widzi czaszki otaczające Jona Snow, który oczywiście jest mrocznym solarnym królem. Jest Azorem Ahai narodzonym na nowo, a jego sługami są śmiercionośne meteory, jego smoki obudzone z kamienia – dlatego go otaczają:

Ogień zaszumiał cicho, a w jego głosie usłyszała wyszeptane nazwisko. Jon Snow. (…) Ale czaszki również tam były, otaczały go ze wszystkich stron.

A później, w tym samym rozdziale:

– Co widzisz pani? – zapytał cicho chłopiec.
Czaszki. Tysiąc czaszek i znowu bękarciego chłopaka. Jona Snow.

The flames crackled softly, and in their crackling she heard the whispered name Jon Snow…. But the skulls were here as well, the skulls were all around him.

“What do you see, my lady?” the boy asked, softly.
Skulls. A thousand skulls, and the bastard boy again. Jon Snow. 

Oczywiście, deszcz meteorów jest często przedstawiany jako tysiąc czegoś lub jakaś wariacja tego. W micie z Qarthu było tysiąc tysięcy smoków, a czasem jest ‘dziesięć tysięcy czegoś’, ale najczęściej to ‘tysiąc’. Więc, tym co tutaj widzimy jest mroczny solarny król otoczony przez tysiąc czaszek – smoczych meteorów.

Ten sam motwy jest powtórzony w dokładnie tej samej wizji, z Bloodravenem, który pojawia się jako trupia twarz otoczona przez tysiąc płomiennych oczu. Wspominałem, że Bloodraven zdaje się wchodzić w archetp Krwawnikowego Cesarza Azora Ahai – i będziemy analizować tego konsekwencje w przyszłości – ale na razie chcę tylko zwrócić uwagę na spójne grupowanie symboli – Jona Snow otoczonego przez jego tysiąc płomiennych lub krwawych czaszek oraz Bloodravena otoczonego przez tysiąc ognistych oczu. Zauważcie także ‘wodne’ słownictwo opisujace oczy Bloodravena w wizji Mel, gdzie pisze:

W buchających ku górze płomieniach unosiło się tysiąc czerwonych oczu.

*po angielsku jest to użyte słowo float, które znaczy dryfować, unosić się na wodzie/w powietrzu

A thousand red eyes floated in the rising flames.

Jest to bardzo podobne do krwawej fali czaszek wstającej z głębin, którą widzieliśmy w tej samej wizji.

 

10 thoughts on “Waves of Night and Moon Blood – Part II

  1. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part III | The Amber Compendium of Myth

  2. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part IV | The Amber Compendium of Myth

  3. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part V | The Amber Compendium of Myth

  4. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part VI | The Amber Compendium of Myth

  5. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part VII | The Amber Compendium of Myth

  6. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part VIII | The Amber Compendium of Myth

  7. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part IX | The Amber Compendium of Myth

  8. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part X | The Amber Compendium of Myth

  9. Pingback: Waves of Night and Moon Blood – Part XI | The Amber Compendium of Myth

  10. Pingback: Fale Nocy i Księżycowej Krwi – w odcinkach | The Amber Compendium of Myth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.